Bestuur

Dit zijn de leden van het bestuur:

  • Bert Meijeringh             Voorzitter
  • Jan Janssen                     Penningmeester
  • Henriette Mathijssen   Secretaris
  • Henk Matthezing          Algemeen bestuurslid
  • Hilbrand van Wijk         IJsmeester
  • Margriet Jansen            Algemeen bestuurslid

De ijsbaancommissie heeft de volgende taken:
– Onderhoud van de baan en afrastering
– Onderhoud van het gebouw en lichtinstallatie
– Het maaien van de baan
– Het onder water zetten van de baan
– Controleren van de dikte van het ijs
– Aanwezig zijn in de bestuursruimte
– Het beheren van de kantine
– Dagkaartverkoop tijdens de openingstijden
– Het rondbrengen van de jaarkaarten